Oficiální stránky obce KROKOČÍN

 

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

Historie sboru

    Sbor dobrovolných hasičů Krokočín vznikl v roce 1929. Jeho počátky nebyly vůbec jednoduché. Sbor měl dle dobových zápisů hlavně finanční problémy, které se musely sem tam řešit i zástavou majetku. Místní hasiči se ovšem, za pomoci občanů, z tíživé situace dostali a po roce 1945 zakoupili první motorovou stříkačku (starou "koňskou" stříkačku můžete dodnes vidět stále funkční v krokočínské hasičce).  Tuto první motorovou stříkačku pak vystřídaly další tak, aby místní dobrovolní hasiči drželi krok s dobou.

    Při příležitosti 50. výročí založení sboru se místní hasiči za podpory občanů rozhodli postavit požární zbrojnici. Pod vedením Aloise Rouše se tak Krokočínu dostalo budovy, jež poskytovala prostor pro požární techniku, schůze i zábavu. Na oplátku i památku je každoročně pořádána v Krokočíně soutěž v požárním útoku - Memoriál Aloise Rouše.

    Už od konce let sedmdesátých se krokočínští hasiči umisťovali na předních příčkách nejrůznějších hasičských soutěží a závodů. Chuť reprezentovat (a dobře reprezentovat) se v Krokočíně usídlila do dnešní doby. SDH Krokočín pořádá mimo jiné každoroční závody zařazené do seriálu Žďárské ligy (po extralize jedna z nejkvalitnějších lig v České Republice. O "úspěšném tažení" svědčí i početná sbírka pohárů, váz a medailí. V roce 2009 byly u příležitosti 80. výročí předány vyznamenání a poděkování zasloužilým a emeritním členům SDH Krokočín.