Oficiální stránky obce KROKOČÍN

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

Zajímavosti

Obec Krokočín realizovala s pomocí nadačního příspěvku "Nadace ČEZ"  ve výši
175 000 Kč projekt "Ozelenění polních cest". Byla provedena alejová výsadba
230 kusů ovocných stromků - švestek, jabloní, třešní, , hrušní a ořešáků.
Byly vysázeny nové jednostranné aleje u dvou polních cest, v délce 950 metrů
a doplněna  stávající výsadba u dalších tří polních cest. Nové aleje stromů
byly vysázeny v nově zasetém  pásu travního porostu  šířky tři metry. Nové
aleje stromů významně zkrášlí krajinu, protože dosud tady byla jen volná
plocha bez zeleně. Aleje jsou nejen esteticky a urbanisticky hodnotné, ale
mají i praktický význam. Poskytují ochranu před slunečním zářením, prachem a
hlukem a každy strom produkuje kyslík. Nezanedbatelné je také vysázením
alejí stromů i zřízení nového životního prostoru pro různé druhy ptáků a
hmyzu a tím vytvoření nových biokoridorů. Sázení stromků provedla firma
KAVYL spol. s r.o. se sídlem v Mohelně.