Oficiální stránky obce KROKOČÍN

 

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

Archív a dokumenty

 

Finance obce Krokočín
Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic
Skládka TKO
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Schválený územní plán obce
ostatní

Havarijní příručka pro případ radiační havárie JE Dukovany

Vyhlášky:

Finance obce Krokočín:

Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic:

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
26.02.2018

11.04.2018

Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Návrh závěrečného účtu

Otevřít

Skládka TKO:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice:
 

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz zisků a ztráty 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozvaha 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz FIN 2-12M 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - textová příloha 12/20167

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

27.04.2018 31.12.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

Otevřít

Schválený územní plán obce:

Územní rozhodnutí o umístění kanalizace ČOV zde

Rozvojový strategický dokument

Projekt kanalizace zde