Oficiální stránky obce KROKOČÍN

 

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

Archív a dokumenty

 

Finance obce Krokočín
Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic
Skládka TKO
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Schválený územní plán obce
Územní rozhodnutí o umístění kanalizace ČOV
Mikroreion Chvojnice
ostatní

Havarijní příručka pro případ radiační havárie JE Dukovany

Vyhlášky:

Finance obce Krokočín:

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017

Otevřít

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Otevřít

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Návrh závěrečného účtu za r. 2017

Otevřít

16.06.2017 30.06.2018 Obec Krokočín - závěrečný účet obce Krokočín za rok 2016

Otevřít

16.06.2017 30.06.2018 Obec Krokočín - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín

Otevřít

Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic:

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
26.02.2018

11.04.2018

Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Návrh závěrečného účtu

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - schválený závěrečný účet

Otevřít

Skládka TKO:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice:
 

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
27.09.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 7

Otevřít

27.09.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 6

Otevřít

30.08.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 5

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz zisků a ztráty 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozvaha 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz FIN 2-12M 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - textová příloha 12/20167

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

27.04.2018 25.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

Otevřít

25.05.2018 17.06.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz zisků a ztráty 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozvaha 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz FIN 2-12M 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - textová příloha 12/20167

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

Schválený územní plán obce:

Územní rozhodnutí o umístění kanalizace ČOV zde

Rozvojový strategický dokument

Projekt kanalizace zde

Mikroreion Chvojnice

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - pozvánka na valnou hromadu

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu 2018

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu 2017

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017

Otevřít

Ostatní

19.10.2018 04.11.2018 POZOR ZMĚNA - Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Krokočín 04. 11. 2018 od 17:00

Otevřít

27.09.2018 09.10.2018 Jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 9. října 2018

Otevřít

20.09.2018 06.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Otevřít

06.08.2018 07.09.2018 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Otevřít

17.09.2018 27.9.2018 Zasedání zastupitelstva obce č. 21; 27. 9. 2018 od 18:00. Program v příloze

Otevřít

04.07.2018 20. 8. 2018 Veřejná vyhláška  - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro spol. jednání

Otevřít

04.07.2018 01.08.2018 Počet členů nového ZO

Otevřít

24.04.2018 28.05.2018 Finanční úřad pro Kraj Vysočinu - Veřejná vyhláška

Otevřít

19.06.2018 29.06.2019 Zasedání ZO č. 20, 29.06. 2018 od 18:30

Otevřít

24.05.2018 11.06.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Krokočín

Otevřít Otevřít