Oficiální stránky obce KROKOČÍN

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511
            737 386 724

ou.krokocin@seznam.cz

Dlouhodobá předpověď počasí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska


 

VÝZVA K NOŠENÍ ROUŠEK

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyzýváme občany, aby v zájmu ochrany svého zdraví a zdraví svého okolí používali na všech místech, kde se schází více než dvě osoby, jako např. čekárny, obchody, hromadná doprava apod., roušky, pokud je mají k dispozici, popřípadě aby si alespoň jakýmkoliv způsobem zakryli nos a ústa, např. pomocí šátku, šály apod.

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
23.05.2020   Obec Krokočín - oznámení záměru prodeje a směny pozemků

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

12.05.2020 30.05.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - návrh závěrečného účtu za rok 2019;  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; výkaz FIN, porovnání cen za rok 2019, oznámení o konání valné hromady v pátek 29. května 2020 od 10:00 hod. v Zámeckém kulturním centru v Rosicích

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

11.05.2020 31.03.2021 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 2

Otevřít

09.05.2020 zasedání ZO Obec Krokočín -  návrh závěrečného účtu obce Krokočín za r. 2019 a příloh Výkazu FIN a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2019.

Otevřít Otevřít Otevřít

28.04.2020 31.03.2021 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 1

Otevřít

28.04.2020 14.05. 2021 Aktualizace, Vyhláška Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného projednání návrhu Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Otevřít

24.04.2020 01.06. 2020 FÚ  - vyhláška

Otevřít

07.03.2020 31.12. 2022 Vyhláška kůrovec - Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Otevřít

19.03.2020 odvolání nové Usnesení vlády vydané v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem

Otevřít

    Opatření obecné povahy MV a usnesení vlády ČR č. 82

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

18.03.2020 31.03.2021 Obec Krokočín - schválený rozpočet na rok 2020

Otevřít

17.03.2020   Svazek obcí- návrh závěrečného účtu 2019, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Otevřít Otevřít Otevřít

13.03.2020 odvolání Obec Krokočín - rozhodnutí o uzavření dětské skupiny

Otevřít

21.02.2019 30.06.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Otevřít

10.12.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Otevřít

29.11.2019 30.06.2020 Povinná publicita - Prevence vzniku komunálního odpadu v obci Krokočín (Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí)

Otevřít

23.07.2019 30.06.2020 Obec Krokočín - závěrečný účet za rok 2018, schválený dne 27. 6. 2019; výkaz FIN;  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Otevřít Otevřít Otevřít

21.06.2019 30.06.2020 Svazek obcí Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; závěrečný účet za rok 2018

Otevřít Otevřít Otevřít

29.03.2019 31.12.2024 Obec Krokočín - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2024

Otevřít

23.01.2018 odvolání pravidla rozpočtového provizoria

Otevřít

    evidence právních předpisů obce

Otevřít

Archiv zde


Info: